Disclaimer

Hoewel Orchids4all B.V. alles zal doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om onze website van actuele en correcte informatie te voorzien, doet Orchids4all B.V. geen toezeggingen en/of geeft zij geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid hiervan. Orchids4all B.V.  aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid met betrekking tot enige typografische en/of andere fouten en/of het ontbreken van informatie op deze website.

De website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Orchids4all B.V.  Orchids4all B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Orchids4all B.V. heeft dergelijke links alleen voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen. Het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Orchids4all B.V. de inhoud van die website zou onderschrijven.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto's) behoren toe aan Orchids4all B.V. of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de Inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Orchids4all B.V , is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.